Regulamin

 1. Ćwiczymy boso, w wygodnym stroju, nie krępującym ruchów. Do relaksacji można założyć skarpetki.
 2. Przynieś ze sobą matę do jogi. Jeśli zapomnisz maty lub jeszcze jej nie masz, studio dysponuje kilkoma matami do pożyczenia.
 3. Nie jedz przynajmniej 2 godziny przed sesją.
 4. Dla własnego bezpieczeństwa poinformuj nauczyciela o aktualnym stanie zdrowia (ciąża, menstruacja, choroby, dolegliwości, operacje, kontuzje). Nauczyciel zmodyfikuje wtedy praktykę zgodnie z Twoimi potrzebami.
 5. Osoby z poważnymi dolegliwościami prosimy o przyniesienie zaświadczenia lekarskiego pozwalającego na praktykę jogi. Nauczyciel ma prawo odmówić udziału w zajęciach osobie poważnie chorej, która nie dostarczyła takiego zaświadczenia .
 6. Nie ćwicz pod wpływem środków zmieniających świadomość (alkohol, silne leki, narkotyki). Kilka godzin przed zajęciami nie korzystaj z sauny, solarium i nie przebywaj długo na słońcu.
 7. Przyjdź ok. 15 minut przed zajęciami, aby spokojnie przygotować się do sesji.
 8. Bądź punktualnie! Studio jest otwierane ok. 15 minut przed zajęciami. W czasie zajęć drzwi budynku są zamknięte (dotyczy Ustanowa).
 9. Przed wejściem na salę wyłącz lub wycisz telefon komórkowy!
 10. Nie rozmawiaj podczas zajęć. To przeszkadza innym.
 11. Dbaj o porządek na sali. Po skorzystaniu z pomocy (koce, paski, klocki, krzesła) odłóż je na miejsce.
 12. Za rzeczy pozostawione w przebieralni lub na korytarzu nie odpowiadamy. Wartościowe przedmioty zabierz je ze sobą na salę.
 13. Ćwicz na zajęciach dokładnie według instrukcji nauczyciela. Za szkody zdrowotne spowodowane ćwiczeniem niezgodnie z instrukcjami nauczyciela nie odpowiadamy.
 14. W przypadku, gdy poczujesz się źle, natychmiast zgłoś ten fakt nauczycielowi.
 15. Praktykuj jogę zawsze mając szacunek do swojego ciała oraz swoich ograniczeń. Nie porównuj się z innymi i nie próbuj na siłę im dorównać. Daj sobie czas. Ćwiczysz dla własnych długofalowych korzyści.
 16. Zajęcia przeznaczone są dla dorosłych. Mogą wziąć w nich udział osoby powyżej 15 roku życia, wtedy potrzebna jest zgoda rodziców.
 17. Wykupienie karnetu udziału w zajęciach lub pojedynczego wejścia oznacza akceptację regulaminu.
 18. Karnet jest imienny, przeznaczony jest dla 1 osoby i stanowi dowód wpłaty za zajęcia. Ważność karnetu obejmuje jeden miesiąc kalendarzowy np. od 2 do 2 następnego miesiąca. Nie przedłużamy karnetów, nie zwracamy pieniędzy za niewykorzystane zajęcia. Cena karnetu nie zawiera ubezpieczenia.
 19.  Jeśli zajęcia nie odbędą się z winy nauczyciela, ważność karnetów zostaje przedłużona.