Zmiany w grafiku 9 i 10 maja

Czwartek 9 maja –  na Kajakowej zajęcia są! W Ustanowie nie ma zajęć

Piątek 10 maja – nie ma zajęć

Sobota 11 maja – Ustanów – zajęcia są!